Your address will show here +12 34 56 78

Starts-with fonksiyonu yenilenen veya web sayfasındaki herhangi bir işlemde öznitelik değeri değişen öğeyi bulur. Bu ifadede, niteliği dinamik olarak değişen öğeyi bulmak için özelliğin başlangıç metniyle eşleşir. Tabi ki nitelik değeri statik olan öğeyi de bulabilirsiniz.


Örneğin: Belirli bir öğenin kimliğinin dinamik olarak şu şekilde değiştiğini varsayalım:

Id=” message12″

Id=” message345″

Id=” message8769″

Gibi… ancak ilk metin (message) aynı. Bu durumda Start-with ifadesini kullanırız.

Aşağıdaki ifade de, “message” id’si ile başlayan iki öğe vardır (i.e., ‘User-ID must not be blank’ & ‘Password must not be blank’).

Aşağıdaki örnekte XPath, ID’si “message” ile başlayan öğeleri bulur.

Xpath=//label[starts-with(@id,’message’)]
Aşağıdaki linkten Xpath kullanımı ile ilgili daha detaylı yazıma ulaşabilirsiniz.

XPATH KULLANIMI


0