Your address will show here +12 34 56 78

Xpath Following:

Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, geçerli node’un () [UserID giriş kutusu geçerli node’dur] belgesindeki tüm öğeleri seçer.

Xpath=//*[@type=’text’]//following::input

 

“Following” eksen password,login ve reset butonunu ile eşleşen 3 input node vardır. Belirli bir öğeye odaklanmak istiyorsanız aşağıdaki XPath yöntemini kullanabilirsiniz:

Xpath=//*[@type=’text’]//following::input[1]

 

XPath’ı [1], [2] ………… vb. Koyarak gereksinime göre değiştirebilirsiniz.

Input ‘1’ olarak yazdığınızda aşağıdaki ekran görüntüsü ‘Password’ input elemanı olan node’u bulur.XPath hakkındaki daha detaylı yazıma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

XPath Kullanımı

0

Starts-with fonksiyonu yenilenen veya web sayfasındaki herhangi bir işlemde öznitelik değeri değişen öğeyi bulur. Bu ifadede, niteliği dinamik olarak değişen öğeyi bulmak için özelliğin başlangıç metniyle eşleşir. Tabi ki nitelik değeri statik olan öğeyi de bulabilirsiniz.


Örneğin: Belirli bir öğenin kimliğinin dinamik olarak şu şekilde değiştiğini varsayalım:

Id=” message12″

Id=” message345″

Id=” message8769″

Gibi… ancak ilk metin (message) aynı. Bu durumda Start-with ifadesini kullanırız.

Aşağıdaki ifade de, “message” id’si ile başlayan iki öğe vardır (i.e., ‘User-ID must not be blank’ & ‘Password must not be blank’).

Aşağıdaki örnekte XPath, ID’si “message” ile başlayan öğeleri bulur.

Xpath=//label[starts-with(@id,’message’)]
Aşağıdaki linkten Xpath kullanımı ile ilgili daha detaylı yazıma ulaşabilirsiniz.

XPATH KULLANIMI


0

OR & AND kullanma:


OR ifadesinde, 1. Koşulun veya 2. koşulun doğru olması durumu için 2 koşul kullanılır. Herhangi bir koşulun doğru veya her iki koşulun doğru olması durumunda da geçerlidir. Öğeyi bulmak için herhangi bir koşulun doğru olması gerektiği anlamına gelir.

Aşağıdaki XPath ifadesinde, tek veya her iki koşulu da geçerli olan öğeleri tanımlar.

Xpath=//*[@type=’submit’ or @name=’btnReset’]

 

Aşağıdaki resimde belirtilen ‘type’ özelliğine sahip “LOGIN” öğesi ve “name” özelliğine sahip “RESET” öğesi or koşulu ile seçildi.

AND ifadesinde, iki koşul kullanılır, öğeyi bulmak için her iki koşul da doğru olmalıdır. Herhangi bir koşul yanlışsa öğe bulunamaz.

Xpath=//input[@type=’submit’ and @name=’btnLogin’]

 

Aşağıdaki ifadede ‘LOGIN’ öğesi hem ‘type’ hem de ‘name’ özniteliğine sahip.
Xpath kullanımı hakkındaki daha detaylı yazımı aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

XPATH KULLANIMI

0

Xpath Contains ():

Contains (), XPath ifadesinde kullanılan bir yöntemdir. Herhangi bir özelliğin değeri, örneğin oturum açma bilgileri gibi dinamik olarak değiştiğinde kullanılır.

 

Contains özelliği, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, kısmi metin içeren öğeyi bulma yeteneğine sahiptir.

 

Bu örnekte, niteliğin yalnızca kısmi metin değerini kullanarak öğeyi tanımlamaya çalıştık. Aşağıdaki XPath ifadesinde, gönder düğmesi yerine kısmi değer ‘alt’ kullanılmıştır. Elemanın başarılı bir şekilde bulunduğu görülebilir.

“Tür” ün tam değeri “Submit” dir, ancak yalnızca “sub” kısmi değeri kullanılır.

Xpath=//*[contains(@type,’sub’)] 

 

‘Name’ öğesinin tam değeri ‘btnLogin’, ancak yalnızca ‘btn’ değerini kullanıyor.

Xpath=//*[contains(@name,’btn’)] 

Yukarıdaki ifadede, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi ‘name’ değerini bir nitelik olarak ve ‘btn’ değerini kısmi bir değer olarak aldık.

Ancak ‘Name’ niteliği ‘btn’ ile başladığı için 2 öğe (LOGIN & RESET) bulunuyor.Benzer şekilde, aşağıdaki ifadede, ‘id’ değerini bir özellik olarak ve ‘message’ değerini Contains bir değer olarak aldık. Bu, ‘name’ niteliği ‘message’ ile başladığı için 2 öğe bulacaktır.

 

Xpath=//*[contains(@id,’message’)]

Aşağıdaki ifade de, bağlantının “metnini” bir öznitelik olarak ve “here” ı aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Contains bir değer olarak aldık. Bu, ‘here’ metnini görüntülediği için bağlantıyı (‘here’) bulur.

XPath hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linkten xpath ile ilgili yazımı okuyabilirsiniz.

XPATH KULLANIMI


0

XPath Nedir ve Nasıl Yazılır?

 

Selenium kullanılan otomasyonlarda elementlerin id, sınıf, isim gibi genel konum belirleyiciler ile bulunamadığı durumlarda xpath web sayfalarındaki elementleri bulmak için kullanılır.

 

Xpath Nedir?

Xpath kısaca xml yolu olarak tanımlanır. Web sayfalarındaki herhangi bir öğeyi bulmak için kullanılan syntax ya da dil diyebiliriz. HTML ve DOM yapısını kullanarak bir web sayfasındaki herhangi bir öğenin konumunu bulmak amacıyla kullanılır.

XPath’in temel formatı aşağıdaki ekran görüntüsünde açıklanmaktadır.


Bu konuda daha detaylı bilgi için aşağıdaki yazımı okuyabilirsiniz.

http://www.barisekici.com/2020/01/19/xpath-kullanimi/

0